نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري جشنواره قرآني و اجراي تواشيح دبستان دخترانه رباب

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به منظور ترویج فرهنگ قرآنی وتعمیق بخشی به مسائل قرآنی وتکمیل فعالیت های تربیتی فرهنگی، طی آئینی جشنواره قرآني و اجراي تواشيح در دبستان دخترانه رباب توسط برترين هاي قرآني برگزار ودرپایان با اهداء جوايز ازممتازین تجلیل شد.

آدرس کوتاه: