نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري آزمون ورودي دبيرستان پسرانه حضرت مجتبي (ع)

برگزاري آزمون ورودي دبيرستان پسرانه حضرت مجتبي (ع)آزمون ورودی دانش آموزان متاضی دبیرستان امام حسن مجتبی (ع) برگزارشد.دراین آزمون سطوح علمی دانش آموزان متقاضی ورود به این مرکزآموزشی موردسنجش و ارزشیابی قرارگرفت.