نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري ازمون علمي مدارس در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم

برگزاري ازمون علمي مدارس در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی:

درراستای تکمیل فعالیت های چرخه آموزش "ازمون علمي مدارس در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم" برگزارشد.