نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري ازمون علمي مدارس در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی:

درراستای تکمیل فعالیت های چرخه آموزش "ازمون علمي مدارس در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي دوره دوم" برگزارشد.

آدرس کوتاه: