نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاري اردوي موج هاي آبي باران"دبستان قرآني بهادري"

برگزاري اردوي موج هاي آبي باران"دبستان قرآني بهادري"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی پرورشی  جهت ايجاد روحيه نشاط در دانش آموزان طی حرکت فرهنگی دبستان  قرآني بهادري اقدام به برگزاري اردوي موج هاي آبي باران رضوانشهر نمود. در اين اردوي نيم روزی به جهت تقويت رابطه پدرفرزندي، پدران نيز همگام با فرزندان شان شرکت نمودند. در پايان دانش آموزان پس از صرف ناهار به آموزشگاه عزيمت نمودند.