نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى كارگاه پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى ويژه مديران مدارس دوره اول و دوم متوسطه


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و در راستاى كاهش آسيب هاى اجتماعى كارگاه توجيهى آموزشى پيشگيري از آسيب هاى اجتماعى ويژه مديران دوره اول و دوم متوسطه برگزار شد.

در ابتدا مديرطاهرى كارشناس مشاوره اين مديريت پيرامون نقش خطير مديران مدارس در كاهش آسيب هاى اجتماعى در مدارس نكاتى را مطرح نمود.

در ادامه خانم دكتر صادقيه روانپزشك كودك و نوجوان در خصوص برخى اختلالات روانى دوران نوجوانى و شيوه هاى درست مهارت ارتباط با نوجوانان به ايرادات سخن پرداخت.

سخنان محمودى سرگروه مشاوران ناحيه در مورد نقش مشاورين در مدارس و پرسش و پاسخ از ديگر برنامه هاى جلسه ياد شده بود.