نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى كارگاه آموزشى ويژه دبيران درس كار و فن آورى و هنر

برگزارى كارگاه آموزشى ويژه دبيران درس كار و فن آورى و هنربه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و در راستاى توانمند سازى و ارتقاى سطح عملكردى دبيران درس كار و فناورى و هنر، كارگاه آموزشى دروس ياد شده در محل دبيرستان دخترانه دوره اول سيد محمدپاكنژاد برگزار شد.

كهدويئ معاون آموزش متوسطه اين مديريت ضمن بازديد از اين كارگاه آموزشى به توجه ويژه و خاص بر دروس هنر و كار و فن آورى تاكيد و خواهان شناسايى و معرفى و هدايت دانش آموزان خلاق و با استعداد شد.چرا كه با پرورش دانش آموزان مستعد در رشته هاى هنرى آينده شغلى آنها تضمين خواهد شد.