نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى دوره ضمن خدمت درس تفكر و سبك زندگى


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و به نقل از بيشمار معاون پرورشى و فرهنگى مديريت آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و با هدف آشنايى دبيران با روش هاى نوين درس تفكر و سبك زندگى دوره ضمن خدمت ویژه معاونین و مربیان پرورشی،مشاوران و سایر همکارانى که ابلاغ تدریس درس يادشده را دارند در محل مرکز ضمن خدمت امام جعفر صادق(ع) برگزار شد.