نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى جلسه قطبي چهارگانه آموزش متوسطه نواحى يك و دو

برگزارى جلسه قطبي چهارگانه آموزش متوسطه نواحى يك و دوبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش ناحيه دو يزد :با حضور كارآموز معاون آموزش متوسطه و كارشناسان اداره كل متبوع معاونين و كارشناسان آموزش متوسطه نواحي يك و دو،اولين جلسه قطبي چهارگانه آموزش متوسطه به ميزبانى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد برگزار شد.

حسين كهدويى معاون آموزش متوسطه اين مديريت ضمن عرض خوش آمدگویی و تشکر از دست اندرکاران برگزاری اين جلسه گفت: جایگاه آموزش در آموزش و پرورش را جایگاهی ویژه دانست و در خصوص اهميت آن نكاتى را مطرح نمود.

كار آموز معاون آموزش متوسطه استان نيز در اين جلسه بر اهمیت جلسات آموزشی تاکید و انتقال تجربیات آموزشی را مهمترین دستاورد این جلسات ذکر نمود.

بحث و تبادل نظر و انتقال تجربيات كارشناسان آموزش متوسطه دو ناحيه و تصميم گيري در خصوص بعضي موانع و مشكلات موجود از ديگر برنامه هاى اين جلسه بود.