نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى جشن يلدا در دبستان پسرانه شهيد خالقى

برگزارى جشن يلدا در دبستان پسرانه شهيد خالقى



به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و با هدف آشنايى دانش آموزان با جشن هاى ملى ايرانى جشن يلدا در دبستان شهيد خالقي برگزار شد.