نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى جشن آب در دبستان دخترانه ماركار


به گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد، با هدف فرهنگ سازى براى دانش آموزان ابتدايي دخترانه و استفاده بهينه از مصرف آب و جلوگيرى از استفاده بيش از حد آن در زندگى روزمره، مدير و كادر اجرايى و آموزشى دبستان دخترانه ماركار براى دانش آموزان پايه اول شان كه طريقه نوشتن كلمه آب را فرا گرفته بودند جشن آب برگزار كردند.