نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزارى اردوى يك روزه دانش آموزان دبيرستان دخترانه ام هانى

برگزارى اردوى يك روزه دانش آموزان دبيرستان دخترانه ام هانىبه گزارش روابط عمومى آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و به نقل از اكبرى مدير آموزشگاه ام هانى؛ كادر آموزشگاه يادشده به همراهى مربيان آموزشگاه طي اردوى يك روزه درون استانى به شهرستان بافق عزيمت نموده و از جاذبه هاى آن شهر ديدن نمودند.