نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی جشنواره دست های کوچک – اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه شهید شفیعی

برپایی جشنواره دست های کوچک – اندیشه های بزرگ در دبستان دخترانه شهید شفیعیدانش آموزان دخترانه شهید شفیعی خلاقیت ها وابتکارات آموزشی خود را با برگزاری جشنواره دست های کوچک – اندیشه های بزرگ به معرض تما شا گذاشتند. این فعالیت ها مورد بازدید مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو قرارگرفت..