نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپایی آئین سوگواری دررثای شهادت حضرت رقیه دبستان خاص قرآنی یاوری"

برپایی آئین سوگواری دررثای شهادت حضرت رقیه دبستان خاص قرآنی یاوری"


با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

برپایی آئین سوگواری رثای شهادت حضرت رقیه دبستان خاص قرآنی  یاوری"برپایی آئین سوگواری رثای شهادت حضرت رقیه دبستان خاص قرآنی  یاوری درغم وماتم وعزای شهادت حضرت رقیه با برپائی "سفره رقیه " به سوگ نشستد.