نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپائی بازارچه کار وفناوری در دبیرستان دخترانه مارکار

برپائی بازارچه کار وفناوری در دبیرستان دخترانه مارکاردانش آموزان دبیرستان مارکار با برپائی بازارچه کار وفناوری توانائی ها و دست سازه های  خود را به معرض تماشا گذاشتند. گفتنی است کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول  ناحیه دو ازاین نمایشگاه دیدن نمود.