نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برپائی ایستگاه مطالعه در هنرستان پسرانه مصباح

برپائی ایستگاه مطالعه در هنرستان پسرانه مصباحدرراستای گرامیداشت هفته کتاب وکتاخوانی با حرکت خودجوش هنرجویان هنرستان پسرانه مصباح "ایستگاه مطالعه" برپاشد. دراین برنامه هنرجویان با کتاب های جدید التالیف آشنا شدند.