نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی دبیرستان پسرانه سید محمد حسینی

برنامه های فرهنگی دبیرستان پسرانه سید محمد حسینیبه منظور تکمیل فعالیت های فرهنگی  و آموزشی سلسله برنامه های  (بازدید دانش آموزان از نهالستان بزرگ یزد، گرامیداشت ایام فاطمیه ، دهه مبارک فجر و برگزاری تریبون آزاد ) در دبیرستان پسرانه سید محمد حسینی برگزارشد.