نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های فرهنگی آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول فرزانگان

درراستای تکمیل فعالیت های فرهنگی صورت گرفت :

باهدف تکمیل فعالیت های جانبی فرهنگی آموزشی ،همزمان با سراسر کشوربا صدای آژیر رادیو با شرکت دانش آموزان "مانوز زلزله وایمنی دبیرستان دخترانه دوره اول  فرزانگان " با حضور مدیرکل شرکت های صنعتی استان "برگزارشد.

برگزاری اردوی برون مدرسه ای کوهپیمائی در"شهرستان اردکان" باهمراهی مدیر ودیگر مسئولین  دبیرستان دخترانه دوره اول  فرزانگان ازدیگر برنامه ی فرهنگی  آموزشی این آموزشگاه  بود.

 

آدرس کوتاه: