نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه فرهنگی دبستان حضرت مریم "برپائی سفره رقیه "

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی تربیتی :

به مناسبت اربعين حسيني و به منظور ترويج فرهنگ عاشورائی وتعمیق بخشی به  آموزه های دینی وترویج  ائمه شناسي (برنامه ی فرهنگی موسوم به  نام رهروان حضرت رقيه (س) همراه با برپائی "سفره ی رقیه " در اين آموزشگاه  اجرا شد.