نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برزگداشت روز حافظ در دبستان دخترانه رباب "یک"

برزگداشت روز حافظ در دبستان دخترانه رباب "یک"دانش آموزان دبستان دخترانه رباب "یک " طی برنامه ای با گرامیداشت روز حافظ با آثار این شاعر معروف آشنا شدند.