نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برزگداشت روز حافظ در دبستان دخترانه رباب "یک"


دانش آموزان دبستان دخترانه رباب "یک " طی برنامه ای با گرامیداشت روز حافظ با آثار این شاعر معروف آشنا شدند.

آدرس کوتاه: