نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل متبوع جلسه ویدئو کنفرانس مدیران فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه دو برگزار شد

با حضور معاون آموزش متوسطه اداره کل متبوع جلسه ویدئو کنفرانس مدیران فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه دو برگزار شد 
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد،با توجه به شیوع ویروس کرونا اولین جلسه مدیران مدارس ناحیه دو با حضور مدیران هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش و مهندس کارآموز معاون آموزش متوسطه اداره کل متبوع،اسمعیلی زاده مدیر آموزش و پرورش،کهدویی معاون آموزش متوسطه،مطهریان کارشناس مسئول آموزش فنی حرفه ای و کاردانش به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ابتدای این جلسه مدیر ناحیه دو طی سخنانی ضمن تشریح سیاست های کاری وزارت و اداره کل درخصوص آموزش مجازی بر پوشش صددرصدی دانش آموزان در این نوع آموزش تاکید کرد.
وی با اشاره به تعطیلی مدارس در پی شیوه ویروس کرونا گفت:از ابتدای تعطیلی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو با تشکیل جلسات متعدد به بررسی راهکارهای مختلفی برای جبران عقب ماندگی درسی دانش آموزان و استمرار آموزش پرداخته و با همراهی مدیران محترم مدارس و معلمان علاقه مند در اجرای آموزش های مجازی از جمله نواحی پیشرو بوده است.
 
اسمعیلی زاده نقش مدیران مدارس را در موفقیت برنامه های تدوینی آموزش و پرورش در این شرایط ویژه و خاص برای استمرار آموزش مهم برشمرد و همراهی و همکاری مدیران با کارگروههای فعال در امر آموزش مجازی را ضروری دانست.
 
 وی خاطر نشان کرد: همه اقدامات مجموعه اداره و مدرسه باید طوری طراحی ،اجرا و نظارت شود که به سرمنزل مقصود یعنی دانش آموزان برسد و در این مسیر اگر اولیا را خوب توجیه کنیم آنان بعنوان همیاران آموزش در خانه به روند پیشرفت این فرآیند کمک خواهند کرد.
 
سپس کهدویی معاون آموزش متوسطه و مطهریان کارشناس مسئول آموزش فنی حرفه ای و کاردانش طی سخنانی به تشریح اقدامات انجام شده این مدیریت پرداختند و دستورالعمل ها و شیوه نامه های موجود را مورد بررسی قرار دادند.
 
در ادامه مدیران مدارس حاضر در این جلسه به بیان گزارش اقدامات بعمل آمده در ایام تعطیلی مدارس پرداخته و دیدگاهها و مسائل و مشکلات مرتبط با مدرسه خود را اعلام و مسئولین یاد شده قول پیگیری و حتی الامکان رفع موضوعات مطروحه را دادند.