نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با حضور فرماندار یزد آئین کلنگ زنی احداث چند باب کلاس درس در دبیرستان دخترانه طیبه دهنو برگزار شد

با حضور فرماندار یزد آئین کلنگ زنی احداث چند باب کلاس درس در دبیرستان دخترانه طیبه دهنو برگزار شد


اسمعيلى زاده: خيرين مدارس حق بزرگى به نظام آموزش و پرورش دارند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و به نقل از خانم جام مدیر دبیرستان دخترانه دوره اول طیبه دهنو طی مراسمى با حضور رستگارى فرماندار و رييس شوراى آموزش و پرورش،اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ناحيه دو يزد و جمعى از مسئولين شهرستان يزد كلنگ احداث چند باب كلاس درس در دبيرستان دخترانه طيبه دهنو به زمين زده شد. درابتداى اين مراسم حميد اسمعيلى زاده مدير آموزش و پرورش ضمن خير مقدم به مدعوين با اشاره به گوشه اى از سند تحول بنيادين و امر مقدس مدرسه سازى گفت: خدمت رسانى به مردم از برترين عبادات است و يادآور شد خيرين بزرگوار مدارس حق بزرگى به نظام آموزش و پرورش داشته كه با وقف مال و ثروت خود به جامعه دانش آموزى و آينده سازان اين مرز و بوم سعادت دنيوى و اخروى خود را بيمه ميكنند. در ادامه مراسم سيد محمد رستگارى فرماندار و رييس شوراى آموزش و پرورش شهرستان يزد خاطرنشان كرداگر بخواهيم آينده ايران را بسازيم بايد زمينه تعليم وتربيت دانش آموزان را فراهم آورده و اقدام خير مدرسه ساز اين آموزشگاه را ستود. در پايان اين مراسم كلنگ احداث چند باب كلاس آموزشى در دبيرستان توسط خير محترم حاج مرتضى دهقان دهنوى و ساير مسئولين به زمين زده شد.