نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه "نهم" مربیان همراه دوره دوم از هنرستان دخترانه ملک ثابت

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

به منظور بررسی فعالیت های تربیتی پرورشی و بازبینی برنامه ها وطرح های خلاقانه وتکمیلی فرهنگی گروه "نهم" مربیان همراه  دوره دوم ناحیه دو " با حضوردر هنرستان دخترانه ملک ثابت اهم عملکرد تربیتی (وضعیت کتابخانه ،نمازخانه ، صبحگاه دانش آموزی، اردوها، جلسات هفتگی  ومناسبت ها) را مورد بررسی قراردادند.

 

آدرس کوتاه: