نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید گروه مربیان همراه ابتدایی از دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(2)

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

باهدف کیفیت بخشی به مسائل وبرنامه های فرهنگی تربیتی وتوانمندسازی معاونین مربیان پرورشی، گروه مربیان همراه  دوره ابتدایی ناحیه دوباحضور در دبستان دخترانه حضرت ابوالفضل(2)از صبحگاه دانش آموزان ، فعالیت های تکمبلی فرهنگی (کتابخانه)  و... بازدید نمودند. صرف "صیحانه سالم دانش آموزی " از دیگر برنامه ی تکمیلی  این آموزشگاه بود.