نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید نماینده مردم یزد واشکذردرمجلس شورای اسلامی از هنرستان ذکائی

بازدید نماینده مردم یزد واشکذردرمجلس شورای اسلامی از هنرستان ذکائیهمزمان با آغاز سال تحصیلی "مهندس موسوی " نماینده مردم یزد واشکذر درمجلس شورای اسلامی  از هنرستان ذکائی بازدید نمود. دراین برنامه درخصوص مسائل ومشکلات آموزشی و... با مدیر هنرستان تبادل نظر شد.