نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون پشتیبانی و رئیس اداره رفاه و تعاون اداره کل آموزش وپرورش استان از پایگاه اسکان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد معاون توسعه وپشتیبانی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد باحضور درپایگاه ستاداسکان مسافرین نوروزی ناحیه دو ضمن تشکر از زحمات وخدمات عوامل اجرایی ، از میهمانان پیرامون رضایت از نحوه پذیرش ، وضعیت ستاد اسکان نظرخواهی نمود

آدرس کوتاه: