نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون وزیرورئیس سازمان مدارس غیردولتی از دبستان دخترانه جواد الائمه

بازدید معاون وزیرورئیس سازمان مدارس غیردولتی از دبستان دخترانه جواد الائمه"مهندس زینی وند" معاون وزیرو رئیس سازمان مدارس غیر دولتی وتوسعه مشارکت های مردمی وزرات آموزش وپرورش با همراهی جمعی از مسئولین آموزش وپرورش یزد از دبستان  دخترانه جواد الائمه ناحیه دو بازدید نمود.