نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی ناحیه دو از روند امتحانات نهایی

بازدید معاون آموزش متوسطه و کارشناس مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی ناحیه دو از روند امتحانات نهایی


گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه دو یزد و با حضور حسین کهدویی معاون آموزش متوسطه،حامد جعفری راد کارشناس مسئول واحد سنجش و ارزشیابی تحصیلی ناحیه دو از حوزه های امتحان نهایی دبیرستان پسرانه رسولیان،دبیرستان های دخترانه مهدیه و سما بازدید شد.