نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ایتدایی ناحیه دو از نمایشگاه کتاب دبستان حضرت مریم

با هدف تکمیل فعالیت های فرهنگی :

"علی زارع  معاون آموزش ابتدایی ناحیه دو " با حضور در دبستان حضرت حضرت مریم از نمایشگاه  بازدید وفعالیت های فرهنگی آموزشی  را مورد بازبینی قرارداد. شایان ذکراست این نمایشگاه مورد استقبال مطلوب دانش آموزان قرارگرفت .