نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از مدارس "شهید محلاتی و کرباسی"

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از مدارس "شهید محلاتی و کرباسی"درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی و بررسی طرح ها و برنامه های کیفی بخشی آموزش ،معاون وکارشناس مسئول آموزش ابتدائی ناحیه باحضور درمدارس "شهید محلاتی و کرباسی" درزمینه مسائل آموزشی با مدیران تبادل نظر نمودند.