نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از دبستان های : شهربانو،حاجی صفری ومحمدطاهری

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از دبستان های : شهربانو،حاجی صفری ومحمدطاهری


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

"علی زارع " معاون آموزش ابتدائی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دویزد باهمراهی تیم ناظرین افتخاری ناحیه از دبستان های : شهربانو،حاجی صفری ومحمدطاهری بازدید نمودند. دراین بازدید که با هدف بررسی فعالیت های آموزشی ،اجرای طرح ها وبرنامه های کیفی بخشی صورت گرفت  از کلاس درس ، آزمایشگاه وکتابخانه دبستان های : شهربانو،حاجی صفری ومحمدطاهری بازدید بعمل آمد وتوصیه های آموزشی تکمیلی به مدیران ارایه شد.