نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از" دبستان های سمانه ،ساقی وشهید مهدی بصیری"

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از" دبستان های سمانه ،ساقی وشهید مهدی بصیری"


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف تقویت مسائل آموزشی وبررسی طرح وبرنامه های آموزش ابتدائی درمدارس "علی زارع معاون آموزش ابتدائی " ناحیه دو با همراهی کارشناسان آموزش ابتدائی وتمیم ناظرین انتخابی از فعالیت های آموزشی فرهنگی " دبستان های سمانه ،ساقی وشهید مهدی بصیری" بازدید وباحضور درکلاس درس دانش آموزان درزمینه های درسی به پرسش پرداختند.