نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از جشنواره اندیشه های کوچک ،دست های بزرگ "دبستان دخترانه شهید مطهری"

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو از جشنواره اندیشه های کوچک ،دست های بزرگ "دبستان دخترانه شهید مطهری"با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی فرهنگی آثار وابتکارات دانش آموزان " دبستان  دخترانه شهید مطهری" درقالب جشنواره دست های  کوچک ،اندیشه های  بزرگ" به معرض  نمایش گذاشته شد. گفتنی است این جشنواره مورد بازدید "علی زارع " معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو قرارگرفت.