نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ازکارگاه آموزشی معلمین ابتدائی

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ازکارگاه آموزشی معلمین ابتدائی"علی زارع " معاون آموزش ابتدائی  ناحیه دو با همراهی مسئولین آموزش ابتدائی این مدیریت  از کارگاه آموزشی آموزگاران ناحیه دو دردبستان شهید مفتح بازدید نمود. گفتنی است دراین برنامه معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ضمن تبادل تجربه با آموزگاران ، آنان را به یادگیری عمقی مطالب ومفاهیم درسی ، بررسی مسائل ومشکلات کتب ابتدائی با رویکرد کیفیت بخشی به آموزش توصیه نمود. این کارگاه تا اسفندماه جاری استمراردارد.