نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ازکارگاه آموزشی ابتدائی

بازدید معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ازکارگاه آموزشی ابتدائی


درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی صورت گرفت :

باهدف کیفیت بخشی به مسائل آموزشی وبررسی مسائل ومشکلات درسی وآشنائی بیشتر با روش های نوین تدریس دروس  ابتدائی کارگاه آموزشی ویژه معلمین ابتدائی جدیدالاستخدام وتغییرپایه  درمحل دبستان شهید مفتح تشکیل گردید. گفتنی است علی زارع معاون آموزش ابتدائی ناحیه دو ضمن بازدید از این کارگاه آموزشی برضرورت توجه بیشترمعلمین به استفاده بهینه از دوره های دانش افزائی تاکید نمود.این کارگاه از اول آبان تا پایان اسفند ماه جاری با شرکت 280شرکت کننده هرهفته به مدت دو روز دایراست.