نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئول انجمن اولیا ومربیان ناحیه دو از دبیرستان دخترانه دوره اول ام هانی


در راستای ساماندهی تولید و عرضه روپوش دانش آموزان ، یوسفی کارشناس انجمن   اولیا ومربیان مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو از روند توزیع روپوش دانش آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول ام هانی بازدید .

" قاسم یوسفی  " با اشاره به اینکه  واحد های تولیدی موظف به رعایت دوخت مناسب و عرضه با قیمت اعلام شده می باشند نصب بنر قیمت در محل توزیع روپوش توسط واحد های تولیدی را الزامی دانست . وی  از مدیران مدارس خواست جهت رفاه و آرامش خانواده های دانش آموزان، سعی شود با نزدیک ترین واحد تولیدی به مدرسه  هماهنگی صورت گيرد.

آدرس کوتاه: