نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو از مراکز اسکان نوروزی


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو یزد در    راستای فعالیت های اسکان نوروزی ،مسئولین مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو با حضوردر مدارس مجری طرح اسکان نوروزی از نزدیک با مسافرین نوروزی دید ویازدید ومسائل ومشکلات را مورد بررسی قراردادند واز زحمات خدمتگزاران تقدیر نمودند.

آدرس کوتاه: