نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو از مدارس طرح اسکان نوروزی


به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ،مدیرآموزش وپرورش با همراهی معاون توسعه پشتیبانی مدیریت ناحیه دو باحضور درمدارس طرح اسکان نوروزی ضمن بازدیداز کم وکیف ارائه خدمات به مسافرین نوروزی وگفتگو با مهمانان نوروزی ،از زحمات خدمتگزاران مدارس طرح اسکان تشکر وقدردانی نمودند.

آدرس کوتاه: