نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو از مدارس شهید مطهری، مشکات و پسرانه باهنر ملاباشی

بازدید مسئولین ناحیه دو از مدارس شهید مطهری، مشکات و پسرانه باهنر ملاباشیباهدف تکمیل فعالیت های آموزشی وپرورشی مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی معاون پرورشی فرهنگی وکارشناس مسئول حراست این ناحیه باحضور درمدارس دخترانه شهید مطهری،مشکات و  پسرانه باهنر ملاباشی سال نورا به مدیران تبریک گفتند واززحمات بی شائبه شان قدردانی نمودند.