نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو از دبیرستان پسرانه اکبرزاده

بازدید مسئولین ناحیه دو از دبیرستان پسرانه اکبرزادهبه گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو مدیر آموزش وپرورش ، معاون آموزش متوسطه و مسئول حراست مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو از دبیرستان پسرانه دوره دوم اکبرزاده روستای محمد آباد بازدیدنمودند. دراین برنامه مسئولین در نماز جماعت دانش آموزان حضور یافتند. گفتنی است درپایان کتابخانه  دبیرستان اکبر زاده افتتاح گردید.