نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو از دبیرستان دخترانه فصاحت

بازدید مسئولین ناحیه دو از دبیرستان دخترانه فصاحت


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

درراستای فعالیت های آموزشی فرهنگی ،مدیرو معاون آموزش متوسطه ناحیه دو باحضور در دبیرستان دخترانه فصاحت از این آموزشگاه بازدید ودرجمع دبیران حضور یافتند ودرزمینه مسائل ومشکلات آموزشی تبادل نظر نمودند.