نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین ناحیه دو از "جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ " دبستان دخترانه پوشینه باف

بازدید مسئولین ناحیه دو از "جشنواره دست های کوچک اندیشه های بزرگ " دبستان دخترانه پوشینه بافدانش آموزان دبستان دخترانه پوشینه باف خلاقیت ها و نوع آوری های دست ساز خود را درقالب نمایشگاه " جشنواره دست های کوچک اندیشه  های بزرگ " به معرض تما شا گذاشتند. گفتنی است مدیرومعاون آموزش وپرورش ناحیه دو ازاین جشنواره بازدید نمودند.