نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان پسرانه "غدیر"

درراستای فعالیت های چرخه آموزشی صورت گرفت :

مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی  معاون آموزش ابتدایی وکارشناس مسئول مشارکت های مدیریت ناحیه صبح امروز از دبستان پسرانه غدیر بازدید وباحضور کلاس درس دانش آموزان فعالیت های آموزشی فرهنگی این آموزشگاه را مورد بررسی قراردادند. تبادل نظر درزمینه ی مسائل ،مشکلات  ،طرح وبرنامه های ابتدایی از موارد موردبازدید مسئولین بود.