نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان دخترانه " رباب"

درراستای تکمیل فعالیت های آموزشی پرورشی صورت گرفت :

مدیرآموزش وپرورش ناحیه دو با همراهی  معاون آموزش ابتدایی وکارشناس مسئول مشارکت های مدیریت ناحیه صبح امروزبا حضور در " دبستان  دخترانه رباب "از فعالیت های آموزشی فرهنگی این آموزشگاه بازدید  ودرخصوص مسائل ومشکلاتآموزشی  تبادل نظر نمود.