نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از خوابگاه شهید مرشد


باهدف بررسی مسائل ومشکلات آموزشی – خوابگاهی دانش آموزان  ،مدیرآموزش وپرورش باهمراهی مسئولین پشتیبانی ناحیه دو از خوابگاه شهید مرشد بازدید و با دانش آموزان در زمینه های آموزشی تبادل نظر نمودند.

 

آدرس کوتاه: