نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از خوابگاه شهید مرشد

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از خوابگاه شهید مرشدباهدف بررسی مسائل ومشکلات آموزشی – خوابگاهی دانش آموزان  ،مدیرآموزش وپرورش باهمراهی مسئولین پشتیبانی ناحیه دو از خوابگاه شهید مرشد بازدید و با دانش آموزان در زمینه های آموزشی تبادل نظر نمودند.