نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره " دست ها کوچک اندیشه های بزرگ " دبستان شهید نخعی نژاد

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از جشنواره " دست ها کوچک اندیشه های بزرگ " دبستان شهید نخعی نژاد


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

مدیرآموزش وپرورش  باهمراهی کارشناس مسئول حراست ناحیه دو صبح امروز"از جشنواره دست ها کوچک اندیشه های بزرگ دبستان دخترانه شهید نخعی نژاد"  بازدید وازفعالیت های کیفی بخشی معلمان ، دانش آموزان  درراستای تکمیل اهداف وبرنامه ها ی آموزشی  تشکر نمود.