نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو از اردوی عملی درس آمادگی دفاعیمدیرآموزش وپرورش ناحیه دو باهمراهی جمعی از دیگر مسئولین آموزش وپرورش وبسیج دانش آموزی  دراردوی عملی درس آمادگی دفاعی  دانش آموزان  حضوریافت ." منصور ارجمندی " با  تقدیر وتشکر از زحمات مسئولین  بسیج دانش آموزی وفرهنگیان ، دانش آموزان را توصیه به رعایت نکات ایمنی ،کسب آموزش های اصول نظامی  ،تئوری و مهارت تیراندازی  درراستای آمادگی دفاعی مدارس نمود. شایان ذکراست  مسئولین مربوطه ضمن بازدید از نزدیک در جریان نحوه این آموزش ها درموقعیت " شهید رشیدی"  قرار گرفتند.