نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش ناحیه دو ازآمادگی ودبستان غیر دولتی عروج واندیشه

با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

مدیرآموزش وپرورش با همراهی معاون ومسئولین آموزش ابتدائی ناحیه دو از ازآمادگی ودبستان غیر دولتی عروج واندیشه بازدید نمودند.دراین برنامه بازدیدکنندگان در کلاس درس دانش آموزان حضور یافتند ودر زمینه ی آموزشی به پرسش پرداختند.درپایان درخصوص مسائل ومشکلات آموزشی با مدیر آموزشگاه تبادل نظر گردید.

 

 

آدرس کوتاه: