نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش استان از دبستان پسرانه ابوطالب

بازدید مسئولین آموزش وپرورش استان از دبستان پسرانه ابوطالبدرراستای فعالیت های آموزشی فرهنگی ،صبح امروز مدیرکل آموزش وپرورش ،معاون تربیت بدنی ،رئیس مجمع خیرین مدرسه سازاستان ، باهمراهی مدیر آموزش وپرورش ناحیه دو از دبستان پسرانه ابوطالب بازدید نمودند. گفتنی است در این برنامه مدیر مدرسه در خصوص اهم مسائل ومشکلات  آموزشی ، عمرانی و... با مسئولین تبادل نظر نمود.