نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش از پیش دبستانی قرآنی بچه های مطهر ناحیه دو


به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه دو ،معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش وپرورش استان ،مدیرآموزش وپرورش ناحیه دوبه همراه دیگر مسئولین آموزش وپرورش  صبح امروزاز پیش دبستانی قرآنی بچه های مطهر بازدیدکردد.دراین برنامه بازدیدکنندگان  سلسله برنامه ها و فعالیت های قرآنی این مرکز را مورد بازبینی وبررسی  قراردادند واز زحمات مدیر ومربیان این مرکز قرآنی تشکر نمودند.


 

آدرس کوتاه: