نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مسئولین آموزش وپرورش از دبیرستان پسرانه جیحون

بازدید مسئولین آموزش وپرورش از دبیرستان پسرانه جیحون


با هدف تکمیل فعالیت های آموزشی :

باهدف تکمیل فعالیت های آموزشی مدیرآموزش وپرورش باهمراهی کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول از روند برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان پسرانه جیحون بازدید واز عوامل ممتحن تشکر نمودند.